Humáty
CZ RU EN DE

METODIKY

Řepka ozimá ( Brassica napus L.)

K docílení zdravého porostu s odpovídajícím výnosem je třeba věnovat pozornost plodině ještě před zásevem. Z tohoto důvodu je důležitá kvalitní předplodina, která vytvoří základní předpoklady pro úspěšný start plodiny a následný vývoj během vegetace.

Aplikace Humastaru v podzimním období ve fázi BBCH 13 – 26 v dávce 0,3 – 0,5 l/ha je jednou ze složek potřebných k vytvoření zdravého a silného kořene s bohatým vlásněním.

Aplikaci je možné spojit s aplikací fungicidu s morforegulačním účinkem . Pro načasování aplikace se řídíme fází porostu a teplotními podmínkami ( před příchodem mrazů). Zdravý a silný kořen je zárukou dobrého přezimování porostu.

V jarním období Humastar aplikujeme z důvodu regenerace porostu . Můžeme aplikovat jako TM (tank-mix) s insekticidem proti krytonoscům (Ceutorhynchus pallidactylus). V tomto vegetačním období Humastár svou schopností – účinností tlumí stresové reakce porostu na velké teplotní výkyvy. Tím porost přirozeně plně využívá živiny ke své vegetaci, které potřebuje pro vytvoření vegetativních orgánů.

Třetí aplikaci doporučujeme aplikovat v období od BBCH 61 – 69, opět je možné využít TM s fungicidním přípravkem proti stonkovým chorobám např. hlízence obecné (Sclerotinia sclerotiorum) nebo insekticidním přípravkem proti šešulovým škůdcům např. krytonosec šešulový (Ceutorhynchus obstrictus) nebo bejlomorka kapustová (Dasineura brassicae). Z důvodu aplikace Humastáru může být dávka fungicidu nižší . Aplikací podpoříme GREEN EFECT a tím prodloužíme vegetaci plodiny cca o 14 dní (navýšení výnosu).

Aplikací Humastaru můžeme snižovat jednotlivé dávky hnojiv, z důvodu působení Humastaru i jako listového hnojiva. Je zapotřebí vždy vyhodnotit konkrétní stav porostu nebo půdní podmínky.

Vlastní sklizní to nekončí. Aplikací Humastaru na strniště podpoříme (urychlíme) mineralizaci posklizňových zbytků a tím zabráníme rozvoji a přenosu houbových chorob.

Tím dochází k obohacování půdy o organickou hmotu, ke zvýšení retenční schopnosti půd, k ozdravení půdního systému a vytvoření dobrých pěstitelských podmínek pro následnou plodinu. A to vše přírodní cestou.

 

Obilniny

 

Pšenice ozimá a pšenice jarní (Triticum aestivum L.)

 

Ječmen ozimý, ječmen jarní (Hordeum vulgare L..),

 

Žito ozimé (Secale cereale)

 

Tritikále ozimé, jarní (TRITICOSECALE, resp. ŽITOVEC)

 

Aplikace Humastaru v dávce 0,3 – 0,5 l/ha ve fázi BBCH 20 – 30 ( začátek odnožování – začátek sloupkování). Možno spojit s aplikací morforegulátoru nebo s ošetřením pat stébel jako TM.

 

Druhá aplikace Humastaru se doporučuje v BBCH 61 – 75. Ideální doba aplikace je v BBCH 65-69. Rovněž možno použít TM s fungicidem proti klasovým chorobám braničnatka pšeničná ( Septoria tritici), braničnatka plevová (Septoria nodorum), padlí travní (Blumeria graminis) fuzariózy klasů .

 

Z důvodu aplikace Humastaru, který snižuje výskyt chorob můžeme snížit výši aplikační dávky fungicidu. Prokazatelný GREEN EFEKT prodlouží vegetaci plodiny cca o 14 dní (navýšení kvantitativních i kvalitativních parametrů zrna).

 

Jelikož je Humastar vysoce koncentrované organicko-minerální huminové hnojivo se stopovými prvky je možné snížení celkové dávky hnojiv.

Brambory (Solanum tuberosum)

První aplikaci Humastaru v dávce 0,7 – 0,9 l/ha doporučujeme provést po plném vzejití porostu. Možno použití TM s postemergentní aplikací herbicidu. Tato aplikace Humastaru bude působit na plodinu jako ochranný faktor před stresujícími vlivy, způsobené počasím nebo aplikací pesticidů. Rovněž bude podpořen bohatý rozvoj kořenového systému.

Druhou aplikaci je vhodné provést s první aplikací fungicidu proti plísni bramborové (Phytophthora infestans).

Třetí dávku Humastaru doporučujeme aplikovat v době infekčního tlaku plísně bramborové, opět jako TM s fungicidem .

Protože se jedná o výhradně přírodní produkt, se schopností tlumení houbových chorob a s prokazatelným GREEN EFEKTEM je možné provést až 5 aplikací za vegetační sezónu.

Aplikace fungicidů se provádí v intervalu 7 – 10 dní, doporučujeme přidávat Humastar k fungicidu v intervalu 14 – 20 dní.

(V případě množitelských porostů je nutno hlídat velikost nasazených hlíz, z důvodu předcházení jejich nadměrných velikostí).